Telefon:     +90 0533 626 33 08    Mail:    bilgi@adiyamantutuncusu.com

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri        

        

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri Adıyaman Tütünü Çelikhan Tütünü Adıyaman Çelikhan Tütünü

 

Bu bölge son yıllarda üretim alanı ve miktarında büyük artış göstermiş ve üretimde ikinci sıraya yerleşmiştir. Tütün üretim alanları birbirinden uzak, toprak yapısı çok farklı, çevreyle ilgili koşulları değişik bölgeler olmasından dolayı değişik tipte tütünler üretilmektedir. Küçük boyutlu tütünlerin yanında büyük boyutlu tütünler de üretilmektedir. Bu bölge tütünleri Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgesi tütünlerinden fiziksel ve harman özellikleri bakımından çok değişiklik göstermektedir. Bu bölge tütünleri içim ve koku yönünden Virginia tipi tütünlere benzemektedir. Gene bölgede Tömbeki ve Hasankeyf adlı Nicotiana Rustica cinsi tütün üretimi de yapılır. Son 10 yıllık averaj üretime göre genel üretimin % 30’luk kısmı bölgede üretilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretim son yıllarda devamlı artış göstermiştir. Önceleri dağlık, yüksek yerlerde üretimi yapılan tütün, dağlardan ovalara inmiş ve üretim miktarı ülke ihtiyacının çok üstüne çıkmıştır. İç tüketimde kullanılmaktadır, üretim fazlasını son yıllara kadar ihraç etme imkânı doğmamıştır. Ancak ihraç imkânı araştırılmakta, bu yönde gelişmeler mevcuttur. Bununla beraber artan miktar kalitenin düşmesine sebep olmuştur. Düşük kaliteli tütünlerin iç harmanlarda kullanılma imkânı olmadığı şeklinde ihraç şansı da yoktur. Kaliteli üretime yönlenmesi durumunda dış piyasanın ilgisini çekecek bir potansiyel mevcuttur.

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tütünleri çoğu zaman orta, kısmen büyük boyutlu, kalın dokulu, sarı, açık kırmızı renkli, bir kısmı sulama tütünleri olduklarından zayıf dokuludur. Elastikiyetleri ortadır. Kabaca, kolayca tavlanır, sadece aldıkları tavı çabuk kaybederler. Kendilerine has kokuları vardır. İçim karakterleri tatlı-serttir. Harmanlara sertlik vermek için kullanılır. İri yaprakların damarları kalındır. Bu sigara yapımında olumsuz bir durumdur.

 

Bu bölge tütünlerini dört ana gruba ayırmak mümkündür

 

a) Adıyaman-Malatya Tütünleri: Adıyaman tütünü, Malatya, Akçadağ, Bahçe menşei tütünler bu gruba girer. Bu tütünler orta ve büyükçe boyutlu, sarı, açık kırmızı, kırmızı renkli, sağlam dokulu, kalın, sertçe içimli, lezzetleri tatlı ve kokulu tütünlerdir. Adıyaman tütünleri bölge içinde iyi bir yere sahiptir.

 

İskenderun-Yayladağı Tütünleri: Yayladağı, Altınözü, Antakya ve İskenderun üretim noktalarında üretilen, orta boyutlu, açık kırmızı, kırmızı, koyu kırmızı, parlak, tatlı içimli, yanmaları iyi, hoşa giden hoş kokulu kokuları vardır. Sigara harmanlarında tokluk, tatlılık ve koku vermek maksadıyla kullanılırlar.

 

Silvan Tütünleri: Silvan, Bismil, Kulp, Lice, Diyarbakır yöresi ve diğer ilçeleri, Kozluk, Sason, Bekirhan, Batman ve yöresinde üretimi yapılan tütünlerdir. Bu tütünler büyük, kısmen orta boyutlu açık kırmızı, kırmızı ve sarı renkli, sertçe, az tatlı içimli tütünler olup sigara harmanlarına sertlik ve tokluk vermek için kullanılırlar.

 

Bitlis Tütünleri: Bitlis ve ilçeleri, Muş ve ilçeleri ile Şemdinli ekim noktalarında yetiştirilirler. Yaprak boyutları orta, sarı, açık sarı renkli, parlak görünüşlü, ince dokulu, yanma kabiliyetleri iyi, tok içimli, tatlı, kokulu tütünlerdir. Sigara harmanlarında tatlılık, koku ve renk vermek maksadıyla kullanılırlar. Bölgede averaj hektar verimi öteki bölgelere nazaran oldukça yüksek olup 1200 kilodur. Ekici başına ortalama ürün miktarı ortalama 700 kilo civarındadır.